Referenties

Bijkerk Bedrijfskeukentechniek

(RECTIFICATIE)

De Familie Bijkerk heeft op 2 juli 2014 het faillissement voor Bijkerk Professional aangevraagd. Na langdurige onderhandelingen is de familie er niet in geslaagd om een doorstart te bewerkstelligen.
Zie voor details rondom het faillissement hier het openbare faillissement verslag van de curator.

Op vrijdag 8 Augustus is het bedrijf, althans de immateriële activa, niet meer en niet minder, en dan nog alleen de immateriële activa voor zover deze de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoorde, door de curator verkocht aan Jannink Nijverdal B.V. te Nijverdal en Gro-Tech Bedrijfskeukentechniek B.V. te Almelo. Een deel van de activiteiten zal voorlopig worden voortgezet onder de naam

BIJKERK_LOGO_GROOT

De overige delen van het bedrijf, te weten inventaris, showroom, voorraden, voertuigen en apparatuur zal op 22 september door troostwijk auctions middels een openbare faillissement veiling worden verkocht. Klik hier voor een overzicht

Naast voornoemde immateriële activa heeft een deel van de medewerkers onderdak gevonden bij Jannink of Gro-Tech:

Roderick Euverman en Peter Jansen zijn in dienst bij Jannink Nijverdal bv te Nijverdal

Martijn Bargerink, Paul Kerver, Daniel Trovato, Onno Leppink en John Boonk zijn in dienst gekomen van Gro-Tech bedrijfskeukentechniek uit Almelo

Blijkens een uittreksel van de inschrijving van de kamer van koophandel is door de familie Bijkerk op op 16 Juni 2014 een nieuwe firma opgericht: Cooper Twente bv. Wij willen er met nadruk op wijzen dat Gro-Tech bedrijfskeukentechniek, Jannink Nijverdal bv en Bijkerk.nl bedrijfskeukentechniek op geen enkele wijze gelieerd is aan, of samenwerkt met voornoemde Cooper Twente bv. Wij wijzen op voorhand iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid inzake rechten, plichten of claims voortkomende uit naamsverwarring, onbewust dan wel opzettelijk, af.

Alles wat u wilt en moet weten kunt u hier vinden.