Is uw koeltechnische apparatuur klaar voor de zomer?

Storingen
Onze jarenlange ervaring leert ons dat veel bedrijven zich onvoldoende realiseren wat de gevolgen zijn van een vervuilde installatie of slecht onderhoud. Een hoge-druk-storing en lekkage zijn bij temperaturen boven den 25 C eerder normaal dan een uitzondering.

Onderhoudscontract
Uw koelapparaat blijft altijd op de juiste temperatuur door service en onderhoud. Bij Bijkerk Gastronomie kunt u een preventief onderhoudscontract afsluiten. Wanneer u preventieve onderhoudsbeurten laten uitvoeren van 1 á 2 keer per jaar zal dit ten goede komen van de duurzaamheid van uw keuken en apparatuur en dit heeft tot gevolg dat er minder storingen optreden. Bijkerk Gastronomie biedt een schaalbaar onderhoudscontract voor zowel de warme- als koude kant van uw keuken. Dit onderhoudscontract neemt een scala voordelen met zich mee:

• Voorrang bij serviceaanvragen
• U komt niet voor (grote) onverwachte uitgaven te staan (Meetbare structurele kosten)
• De levensduur van uw apparaten wordt verlengd
• Minder storingen aan uw apparatuur

Het onderhoudscontract is specifiek voor uw bedrijf. We stemmen de frequentie en behoefte af op uw wensen en eisen.

Natuurlijk hebben onze monteurs alvast een paar servicetips voor u:
– Zorg vooral in de zomer voor goed onderhoud aan uw koelinstallaties. Door de stijgende buitentemperatuur neemt de energie-efficiency in je koeling juist af.
– Ziet u een zwart rooster in uw koelinstallatie? Dan heeft u een vervuilde condensor. Dit vermindert de koecapaciteit aanzienlijk. Laat deze dus tijdig vervangen.
– Reinig uw koel- en vriesinstallaties goed en frequent. Hoe schoner uw installatie, hoe optimaler de koeling werkt. Zo kunt u de kwaliteit van uw producten in de koeling of vriezer goed waarborgen.
– Controleer regelmatig uw deur rubbers. Als deze niet heel zijn, sluit de installatie niet goed en verliest uw energie.

Heeft u vragen of wilt u een onderhoudscontract aanvragen? Klik hier